Rachel Wharton MFA Painting

Chaojun Jones MA Painting

Jackie Chantler MFA Painting

Matthew Karl Thomas MA Painting

Robin Megannity MA Painting

Katie Evans MA Painting

Laura Tillotson MA Painting

Parham Ghalamdar MA Painting